Sieťová analýza

 

www.socialnetwork.hu

 

Sieťové analýzy sú zamerané na odkrytie vzorov ľudskej interakcie. Ich základom je predpoklad, že intuitívne poznatky sú dôležitými znakmi života jednotlivcov, ktorý ich zaznamenávajú. Sieťoví analytici veria, že to, ako jednotliví ľudia žijú, závisí od toho ako sú títo jednotlivci spätí so širším sociálnym prostredím. Sieťové analýzy majú dôležitú funkciu medzi dvoma a viacerými účastníkmi - pomáhajú im nájsť spoločný stret cieľov a záujmov. Naším cieľom je využiť túto metodológiu v našom ekonomickom živote - pomáhať firmám, miestnym samosprávam a každému, kto prispieva k rozvoju ich možností. Pravdepodobne sa nemýlime ak povieme, že sme jedinou spoločnosťou, ktorá tento prístup využíva v oblasti poradenstva.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.INSNA.org

 

 

home

webdesign:

Bohus Péter Pál