Referencie

 

 

Koncepcia rozvoja mesta Želiezovce, SR /jún 2006 - apríl 2007/

 

Mesto Želiezovce ležiace na juhu Slovenska sa nachádza v etape hlbokej ekonomickej krízy.
Spoločnosť Tett pripravuje koncepcie rozvoja na základe dohody, ktorá zahŕňa analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, plán realizácie a operatívny program rozvoja mesta.

 

 

Koncepcia rozvoja mesta Šahy, SR /jún 2006-apríl 2007/

 

 

 

Mesto Šahy sa nachádza v Nitrianskom regióne, ide o hraničné mesto ležiace blízko maďarských hraníc. Spoločnosť TeTT Consult pripravuje rozvojový dokument, ktorý zahŕňa analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, akčný plán a operatívny program.

 

 

 

 

 

 

 

Program hlavného námestia v meste Vác, MR /2005-2006/

 

Mesto Vác vyhlásilo tender na vypracovanie Operatívneho programu regionálneho rozvoja s cieľom zrekonštruovať Hlavné námestie. Tender bol úspešný: mesto Vác získalo 1 bilion HUF /4 mil EUR/ na grant vypracovanie projektu. Spoločnosť Tett Consult riadi tento proces, čo predstavuje strategické a finančné poradenstvo, pomoc pri verejnom obstarávaní a príprave monitorovacích správ v procese realizácie.

 

 

Valea Ghimesului, Rumunsko: Turistické a lyžiarske stredisko

 

Ghimes je vidiecke sídlo situované v oblasti Harghita, vo východnej Transylvánii. Sedmohradsko Táto oblasť má veľmi dobré predpoklady na rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu. Naším cieľom je vybudovať lyžiarske stredisko, ktoré by sa stalo turistickou destináciou. Projekt bude financovaný firmou P+P, prostredníctvom fondov EU a tiež zo zdrojov súkromného kapitálu.

 

 

Danube Program in the Danube Bend (07.2005.-11.2005.)

 

TeTT Consult was the leader of a consortium which has made the developing program of 25 settlements at the riverbank of Danube. The developing program has covered the following areas: financial and economical plan, environmental analyses, technological planning and cultural study. The program has presented the most possible projects and its feasibility study.

 

 

Developing concept of Gödöllő town (05.2006.-08.2006.)

 

 

Gödöllő, settled in the Eastern agglomeration of Budapest, Hungary, is the most important educational and recreation center of the area. TeTT Consult has been the leader of the consortium which has prepared the concept. The concept included the following developing areas: economy, transport, environment, health, education, sport and youth policy and eco-city project.

 

 

 

 

 

home

 

webdesign:

Bohus Péter Pál