Mentálne mapovanie

 

www.mentalmap.org Domovská stránka špecialistov mentálneho mapovania na území strednej a východnej Európy.

Vlastník domovskej stránky: László Letenyei

 

Mentálne mapovanie je metodológia v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja, ktorá sa používa v EU a USA. Je výsledkom kombinácie viacerých vedných disciplín: sociológie, geografie, architektúry. Spoločnosť TeTT Consult pracuje na vytvorení nového softvéru. Softvér s názvom Editor mentálneho mapovania bude dokončený koncom roku 2006. Tento softvér rieši problém: ako získať veľké množstvo dát na vylepšenie mentálnej mapy. Ako prvý softvér na svete je algoritmickým riešením problematiky mentálneho mapovania. Veríme, že tento softvér urýchli metódu editovania mentálnej mapy. Náš produkt je možné použiť v oblasti rozvojai, geografie a vo viacerých sociálnych vedách. Tento softvér vytvárame v Maďarskej republike, ale myslíme si, že nie je dostačujúce, aby bol predstavený len v Európe. Našou ambíciou je využívanie tohto softvéru aj za hranicami Európy.

 

 

home

webdesign:

Bohus Péter Pál