Vitajte v spoločnostiach TeTT Consult Slovakia s.r.o.!

 

Princípy a etické zásady spoločnosti TeTT

Korene spoločnosti TeTT

TeTT ako inovátor

Spoločnost' TeTT v krajinách tretieho svetaa

Spoločnost' TeTT v Bruxelles

Napísali o nás

 

TeTT - Oblastné a regionálne plánovanie

 

Spoločnosť Tett je európska poradenská skupina pôsobiaca v strednej Európe v oblasti regionálneho rozvoja. Naša poradenská činnosť sa sústreďuje na štúdie rozvoja miest a regiónov, hľadanie finančných zdrojov a projektový manažment.
V súčasnosti manažujeme niekoľko projektov v oblasti regionálneho rozvoja v oblasti strednej Európy ako aj niekoľko ďalších projektov orientovaných na krajiny tretieho sveta.

Náš postup a konzultácia v oblasti urbanistiky sa zakladá na našej vlastnej metodológii.
K naším najznámejším koncepciám v oblasti urbanistiky patria: Koncepcia sociologického rozvoja, Main Street Program a Koncepcia ekologického mesta.

 

Princípy a etické zásady spoločnosti TeTT

home

Korene spoločnosti TeTT

 

home

TeTT ako inovátor

 

Motivačnou silou práce našej spoločnosti je niekoľko výskumov vo vybraných vedeckých oblastiach. Činnosť spoločnosti TeTT Consult je zameraná na mentálne mapovanie a sieťové analýzy.

 

home

 

Spoločnost' TeTT v krajinách tretieho svetaa

 

Európska únia má záujem o pomoc v rozvoji krajín tretieho sveta v oblasti infraštruktúry, štátnej administratívy, systému zdravotníctva a pod. Aj Maďarská republika má otvorených niekoľko projektov v týchto krajinách. Ambíciou našej spoločnosti je zúčastňovať sa na týchto projektoch v Jemene a Etiópii. Naším úsilím je rozvíjať partnerstvá na medzinárodnej úrovni, čím chceme prispieť k naplneniu aj týchto úloh.V týchto krajinách by sme tiež radi predstavili naše metódy, aplikovateľné v rôznych oblastiach rozvoja. Stiahnite si z našej web stránky naše dokumentné filmy o Jemene, Tibete, Ekvádore a ostatných oblastiach!

 

home

 

Spoločnost' TeTT v Bruxelles

 

Spoločnosť Tett riadi dva projekty ERASMUS na Univerzite M. Korvína v Budapešti. Celkový rozpočet oboch projektov je 142 000 EUR. Jedným z nich je projekt MOD, ktorý má za úlohu definovať základné princípy nového životného štýlu. Druhý projekt je 12 – dňový tréning praktickej teoretickej výučby metodológie regionálneho rozvoja. Tréning bol organizovaný trikrát, vždy v lete, v rôznych častiach Transylvánie - Sedmohradska. V roku 2005 bolo strediskom vzdelávania Univerzita Babes-Bolyai v Cluj Napoca, praktická výuka sa konala v oblasti Ördöngösfüzes neďaleko Cluj.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na www stránke!

 

home

Napísali o nás

 

László Letenyei: Sedem obchodníkov v Budapest Business Journal - anglická verzia (2.11.2003 - čislo 11) - celý článok

 

 

home

 

webdesign:

Bohus Péter Pál