Pozdravljamo Vas na Web stranici  

                             TeTT Consult Srbije d.o.o!

 

SAVREMENI MODELI RAZVOJA GRADOVA

Konferencia, Senta, 2008. dec. 12-13

 

TeTT – Prostorno planiranje i planiranje regije

TeTT principi i etika

TeTT izvori energije

TeTT inovacije

TeTT u Trećem svetu

TeTT u Briselu

TeTT u štampi: Budapest Business Journal

   Prostor i društvo

   vaconline.hu

 

 

TeTT – Prostorno planiranje i planiranje regije

 

 

Grupa evropskih konsalting preduzeća TeTT Consult je partner gradskih samouprava i regionalnih saveta za razvoj u srednjoistočnoj Evropi.

 

Naši omiljeni poslovi su sledeći: koncepcije razvijanja gradova i regija, strategije, pisanje  studija o razvijanju područja van granica Mađarske i   project menadžment.  Učesnici smo i u  realizaciji nekoliko projekata Evropske zajednice i Trećeg sveta.

 

Urbanistički konsalting  se zasniva na našoj sopstvenoj metodologiji. Ako kliknete na rubriku “Metodologija” možete o tome opširnije čitati. Naročito rado koristimo sledeće koncepcije urbanističkog razvijanja: ”Humano urbanističko projektovanje”, “Program glavne ulice” i koncepcija Eko-grada.

 

 

TeTT principi i etika

  • Naš rad se zasniva na poverenju

  • U srcu smo mesni, a internacionalni u kvalitetu rada

  • Naša želja nije  da budemo najveći, nego ta da budemo najbolje konsalting preduzeće u mestu   

  • Razmišljamo na duge staze: sa svojim strankama gradimo trajne kontakte, a u interesu mesnog razvoja, stvaramo dugoročne koncepcije

  • Koristimo najmanje moguće iz rezervi Zemlje: prednost dajemo biciklu u odnosu na automobil, elektronskom poslovanju u odnosu na klasično i radu na daljinu u odnosu na onaj koji se obavlja u kancelariji

vrh strane

 

TeTT izvori energije

 

  • TeTT , stručnjak: 1999-e smo osnovali preduzeće, a do priključenja naše zemlje Evropskoj uniji 2004-e TeTT je postao jedno od najboljih stručnih konsalting preduzeća na polju mesnog i ruralnog razvoja.  

  • TeTT , mesni: u prednosti smo u odnosu na multinacionalna i/ ili zapadna konsalting preduzeća, zato što dobro poznajemo teren, kulturu, uočavamo probleme i rutinski ih rešavamo.

  • TeTT,  „multi”:  TeTT Consult je aktivan uglavnom u istočnom delu Srednje Evrope koji obuhvata četiri države, pa na taj način naše preduzeće ima jedinstvenu mogućnost da razmenjuje znanja, kao i da pomaže saradnju među partnerima i u prekograničnim područjima. U slučaju potrebe, TeTT ima i u Briselu kontakte.  

  • TeTT, akademski : Strateški smo partneri sa Univerzitetom Corvinus iz Budimpešte, sa Univerzitetom Babes-Bolyai iz Kluža i sa Univerzitetom u Banskoj Bistrici.

  • TeTT, naučni:  TeTT primenjuje savremene teorije o planiranju  urbanog razvijanja i najveći broj naprednih istraživanja, odnosno metodologiju mesnog i regionalnog razvijanja.

·         TeTT, inovator: Imamo nekoliko projekata koji služe razvijanju naše sopstvene metodologije na polju  analize mreže kontakata, mentalnih mapa, odnosno određivanja poreza na zemljište.

 

 vrh strane  

               

TeTT inovacije

 

Jedna od  glavnih motivacija za nas je naše naučno istraživanje. TeTT radi na metodama analize mreže kontakata, mentalnih mapa , a na polju određivanja poreza na zemljište sarađuje sa Értéktérkép Kft.

vrh strane 

                                                       

TeTT u Trećem svetu

 

Evropska unija pomaže u razvijanju infrastrukture zemalja Trećeg sveta, u državnoj administraciji, u zdravstvu itd. I Mađarska ima projekte u ovim zemljama. Cilj našeg preduzeća je da učestvuje u ovim projektima u Jemenu i Etiopiji. U prenošenju naših iskustava od velike su pomoći naši međunarodni kontakti koje neprekidno razvijamo. U ovim zemljama bismo želeli da pokažemo naše metode koje se mogu koristiti na mnogim poljima razvijanja. Pogledajte naše dokumentarne filmove o Jemenu, Tibetu, Ekvadoru i drugim oblastima.

vrh strane

 

TeTT u Briselu

 

TeTT Consult učestvuje u dva ERASMUS projekta u saradnji sa Univerzitetom Corvinus iz Budimpešte. Zajednički budžet projekata  iznosi 142 000 evra. Jedan od ovih je MOD projekat, koji se odnosi na određivanje osnovnih principa nastavnog plana. Drugi projekat je nastava u trajanju od 12 dana čija je tema vođenje nastave o metodama koncepcije razvijanja i  praktičnim usvajanjima ovih metoda. Nastava je organizovana u tri navrata i to leti u različitim delovima Erdelja. Mesto nastave 2005-e je bio Univerzitet Babes-Bolyai u Klužu, a mesto praktične nastave je bio u Fizesu Gherliiji i okolini, u blizini Kluža. Za dalje informacije kliknite ovde!

                                                                     

 vrh strane

vrh strane

 

 

 

webdesign:

Bohus Péter Pál